Vestre Aker prestebolig
Vestre Aker prestegård lå i gamle Aker landkommune

Vestre Aker bispebolig

Vestre Aker prestegard ligger i en sørvendt skråning på nordsiden av Blindernveien rundt 300 meter øst for kirken. Eiendommen tilhørte i middelalderen Halvardkirken senere Mariakirken.

Prestegården er et fredet anlegg som består av fire bygninger i et tun.

  • Hovedbygningen: Oppført i 1790 av Halvor Blindern som var en foregangsmann på landbrukssiden og skal ha vært blant de første som begynte å dyrke poteter i landet. Våningshuset er et tømmerhus i to etasjer, med stående kledning og valmet tak.  
  • Forpakterboligen fra 1700-tallet. 
  • Stabburet er fra 1700-tallet.
  • Bryggerhuset fra rundt 1930.

Til anlegget hører en større prestegårdshave. I 1856 kjøpte Ovf gården med 300 mål av jordveien og 1/3 av skogen. Nedre Blindern ble prestegård i det nyopprettede Vestre Aker prestegjeld. Gårdsbruket er i dag solgt.

Vestre Aker kirke ligger tett til prestegården. På slutten av 1860-årene talte eventyrsamleren og dikterpresten, senere biskop Jørgen Moe i kirken. Han og familien bodde i prestegården på denne tiden.