Ringsaker prestebolig
Ringsaker prestebolig 2006. Foto: Anne Lise Norheim/Ovf

Ringsaker prestebolig

Hovedbygningen på Ringsaker prestegård utgjøres av en opprinnelig, stor svalgangsbygning fra 1747-48 oppført av Ringsakers sogneprest Christopher Anker. Svalgangen er i dag innebygget og grunnplanen en del endret. Hallen i andre etasje skal være innredet av prost Steen Eilert Berner (1856-66). Under hovedbygningens nordvestre del er det en steinkjeller med to hvelvede rom fra middelalderen. I 1850 ble hovedbygningen betydelig ombygd. Forpakterboligen i to etasjer ligger som en sidebygning på tunet. Denne er fra siste halvdel av 1700-tallet, men kun eksteriørfredet. Ovf har tilført den staselig hovedbygningen og driftsbygningen betydelige midler til vedlikehold og oppgradering, innvendig som utvendlig.

Foto bildekarusell: Anne Lise Norheim