Øyer prestebolig

Øyer prestebolig

Øyer prestegård har opprinnelig bestått av to bygninger som i 1832 ble bundet sammen til et sammenhengende hus med en langfasade på rundt 30 meter.Den sydlige bygningen er eldst fra 1650, mens nordre del skal være oppført i 1750. Bygningen fikk sitt nåværende utseende i enkel empire etter ombyggingen. Øyer prestegard er en del av et fredet anlegg med drengestue og stabbur. Prestegarden har en unik beliggenhet sørvest for kirken fra 1795, og har ligget på samme sted siden middelalderen. Dette plasserer garden i en sterk tradisjon til kirkens liv og som geistlig midtpunkt for bygda gjennnom generasjoner.

Fotos: Jiri Havran