Gran prestebolig

Gran prestebolig

Presteboligen er bygd i 1978 etter arkitekt Inge Prestkverns tegninger. Boligen fungerer som prostebolig for Land prosti, på Hadeland. Anlegget har visuell nærhet til søsterkirkene på Granavollen og er oppført på tomtene etter to tidligere prestegårder.  Presteboligen er koblet til Steinhuset, som er et middelalderbygg med egen stiftelse. Gjennom et mellombygg, som har gangsone og svalgang, er det adgang til det gamle og solide byggverket fra dagens prestebolig.