Engerdal prestebolig fikk sin husfarge og sine vinduer tilbake, da huset ble rehabilitert av Ovf.

Engerdal prestebolig

Engerdal prestebolig ble tegnet av landbruksingeniør J. Sverdrup i 1892 og oppført i 1893 i sveitsertstil på en høyde overfor Engerdal sentrum. Huset ble oppført på murene etter den tidligere presteboligen som brant. Den sentrale plasseringen og boligens stilpreg og historie gjør at den er med i rapporten:  Prestegårder i Norge – et utvalg som ble utgitt av Ovf i 2015 og som finnes digitalt på Kulturarv siden til ovf.no . 

Presteboligens opprinnlige sveitserpreg var i mange år skjemmet av vinduer, kledning og farge som lå langt fra den opprinnelige stilen.

Den staselige presteboligen på utsikten ble rehabilitert av Opplysningsvesenets fond i 2015. Da ble boligen etterisolert og den gylne fargen og T-post vinduene kom tilbake. Kulturarven nr. 73 forteller mer om den kostbare rehabiliteringen og om prestegården:

Med Femundsmarka som nærmeste nabo