Alvdal prestebolig ligger i Østerdalen

Alvdal prestebolig

Alvdal prestegård ligger nært til Alvdal sentrum. Den ble innkjøpt til prestegård i 1865 og gårdens navn var Lillesteien. Prestegården med fire freda bygninger ble oppført i perioden 1870-72. Våninghusets planløsning bærer endel preg av de typetegninger og de modellene for prestegårder som landbruksreformator Sverdrup og arkitekt Linstow la fram i 1835.

Huset er oppført i laftet tømmer og er på halvannen etasje. Tunet er om ikke fullstendig komplett i forhold til da garden ble omgjort til prestegard, så i alle fall kanskje det tilnærmet mest komplette av prestegardene i Nord-Østerdal fra den tida. Det eneste som mangler på tunet, er to stabbur. Omtrent der de stod, går i dag riksvei 3. På langsiden mot tunet er det et bislag og en veranda- inngang i sveitserstil. Dette er et nyere trekk. Tunet består av: forpakterbolig/drengestua, driftsbygning, vedskjul og utedo. Driften av prestegården opphørte i1963, da den siste forpakteren ga seg. Jorda er i dag dels solgt, dels festet bort. Totalt utgjør bygningene en helhet med sine arkitektoniske detaljer og sitt særpreg. Den ble fredet på 1990-tallet.