Sørum prestebolig
Sørum i vinterdrakt

Sørum prestebolig

Sørum prestegård ble oppført i 1838. I 1994 gikk boligen gjennom en omfattende restaurering og oppgradering hvor vegger og gulv ble tilbakeført til sin opprinnelighet. Boligen er blitt fredningsvurdert, men siden flere av fredningskriteriene er uoppfylt  har Riksantikvaren overfor kommunen foreslått at prestegårdstunet med omgivelser i stedet blir regulert til spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven.

Prestegårdens hage mellom 1920-30

Gårdsdriften på prestegården er gammel. I dag drives den gjennom egen forpakter. Gårdsbruket forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv. Både preste- og forpakterbolig med uthusbygninger, representerer viktig kultur-og prestegårdshistorie ved siden av kirkens historie.