Borg bispebolig

Borg bispebolig

Fredrikstad bispebolig ble tegnet av Ole Andreas Sverre og oppført i 1917 for trelasthandler Søren Capjon. Teglsteinsbygningen ligger i hjerte av Fredrikstad og er hovedsete for Borg bispedømme. Siden 1969 har det vært både biskopsbolig og kontor stabsamlinger for Borg bispedømme. Boligen eies av Clemens Eiendom som er et heleid av Opplysningsvesenets fond. Datterselskapet eier også Borg bispedømmerådskontor, nummer 9 i samme gate.