Kontakt oss

Adresse

Postadresse:

Opplysningsvesenets fond
Postboks 535 Sentrum
0105 Oslo


Organisasjonsnummer :
970 955 569

Besøksadresse:

Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider

09.00-15.00 ( mandag-fredag)

Kontaktinfo

Telefon: 23 08 15 00
E-post: ovf@ovf.no