Vinger prestebolig, Kongsvinger

Vinger prestebolig ble oppført i 1954.