Tysfjord prestebolig

Tysfjord prestegårds eiendom ble i 1866-67 kjøpt inn som prestegård. Den gamle hovedbygningen ble revet i 1871 og ny bolig oppført i to fulle etasjer i tømmer. Gjennom historien er det blitt utført flere utbedringer i husets eksteriør og interiør, slik at huset kunne ha en god standard som tjenestebolig.

I 2019 utkom boka: Mennesker og hendelser på Tysfjord prestegård gjennom 150 år. En rikt fortellende bok om oppførelsen av presteboligen og livet på gården.