Tjøtta prestebolig

Presteboligen på Tjøtta ble oppført i 1854 i empirestil og kjøpt av fondet til prestebolig i 1871. Boligen er på 140 m2 fordelt på to etasjer. Hovedkonstruksjonen er laftet tømmer kledt med stående tømmermannspanel med fas. Utvendig er fasadene delvis tilbakeført i nyere tid med blant annet en del nye vinduer. Boligen har saltak tekket med skifer i fasettmønster. Innendørs er den opprinnelige romstrukturen i hovedsak beholdt. Det er flere originale overfllater og farger. Den midtre trappeoppgangen har blant annet en svært vakker trapp.

Tjøtta prestegård ligger flott til på sørsiden av Tjøtta, som igjen ligger på nordsiden av innløpet til Vefsnfjorden. Presteboligen ligger i et firkanttun med de gamle bygningene; hovedbygning, driftsbygning, borgstue og ved- og vognbu. Tunet fremstår velordnet og helhetlig og har høy verneverdi.