Surnadal prestebolig, Skei/Øye

Surnadal prestebustad ligger på Øye og blir også omtalt som Øye prestegard. Prestegarden har ein gong hatt eit tydeleg firkanttun. Hovedbygningen blei reist i 1886, driftsbygningen i 1890 og på tunet står det i dag stabbur og vognskjul.

Landbruksarealet blei frasolgt i 1999.