Skjold prestebolig

Presteboligen som ble oppført i 1908 skal være bygget ut av østre del på den gamle hovedbygningen som var fra siste del av 1700- tallet og den gang stod høyere oppe på tomten. Presteboligen er bygget i laftet plank og har tre store rom på langsiden; to stuer og et soverom. I 1986-1989 ble huset ominnredet og modernisert og planløsningen ble endret. I 1960 før gårdsbruket ble solgt, hadde garden 43 daa dyrket mark, ca 40 daa havnegang ca 17 daa var bortfestet og 1.800 daa var utmark og skog.