Rødenes prestebolig

Rødenes prestebolig ble solgt 5. mai 2021.

Hovedbygningen er et toetasjes laftet tømmerhus med saltak og stående kledning og bygningen ble oppført rundt 1800. Presteboligen har blitt oppgradert i flere ganger for å være funksjonell som prestebolig, både med etterisolering og inngangsparti. Hagen er på rundt 6 mål og har flere gamle trær og busker. Denne hagen strekker seg mot Rødenes middelalderkirke og knytter prestegården tett til den gamle kirken. Opprinnelig hadde huset en rød bryggerhusfløy på baksiden av huset. Denne ble revet i 1963, og da ble også hovedinngangen flyttet til nordfasaden.

Fra 1910 fikk huset et sveitserpreg som bygningen hadde frem til rehabiliteringsperioden som strakk seg fra 2008-2014. Høsten 2014 ble oppgraderingen, som OVF gjorde av presteboligens eksteriør, fullført.

Både våningshus og stabbur fra 1918 er fredet. Disse er fredet på grunn av historikk, den nære beliggenheten til Rødenes middelalderkirke og på grunn av de bevarte bygningsdetaljene: i karmer, dører, lister, tak og ovnsnisje. På det åpne tunet ligger et fredet stabbur som ikke lenger er i Ovfs eie. Selve gårdsbruket ble solgt på 1990-tallet.

Artikkel fra Kulturarven nr. 70 (.pdf):

En prestegård i Østfolds grenseland

Kart over prestegården. Foto: Ovf