Nordre Land prestebolig

Prestebolig og gårdsbruk er to separate enheter. Presteboligen ble oppført i 1870.