Nord-Aurdal prestebolig

For hundre år siden, før Fagernes ble endeholdplass for Valdresbanen var Aurdal tettstedet øverst i dalføret. Presteboligen i Nord- Aurdal var en av flere høyreiste sveitserbygninger i dette sentrum fram til 1900-tallet. Presteboligen rett ved kirken ble oppført i 1887. Det høye huset ble reist på murene etter den forrige og med gjenbruk av det beste bygningsmaterialet.

I 2013-14 fikk inngangspartiet tilbake sitt opprinnelige preg i sveitserskrud, siden det forrige inngangspartiet med stolper og flatt tak hadde betydelige råteskader. I juni 2014 stod presteboligen nymalt og klar etter flere år med bygningsarbeider både på interiør-, men ikke minst eksteriørsiden. Ovf har også påkostet hagen, utbedret bekken og laget bro.

Les i Kulturarven om prestegårdens nye sveitserinngang