Lindås prestebustad

1 / 2

Lindås prestebustad ligg i tettstaden Lindås i Nordhordaland. Bustaden blei bygd i 1921 etter teikningane til arkitekt Ole Landmark. Bustaden er ein lafta tømmerbygning med liggjande kledning og valmtak. Landmark teikna og påverka bygginga av fleire prestebustader. Arkitekturen er inspirert av Bergensklassismen og representerer ein av dei siste prestebustadane som hadde ein slik typisk embetsmannstil

Fleire typiske bygningsdetaljer er tatt vare på.