Lødingen prestebolig

Lødingen prestebolig ble oppført i 1851