Kåfjord prestebolig

Kåfjord prestebolig ble kjøpt av Ovf i 2019 som tjenestebolig for sogneprest i prestegjeldet.