Kåfjord prestebolig

Kåfjord prestebolig ble kjøpt av OVF i 2019 som tjenestebolig for sogneprest i prestegjeldet.