Innvik prestebustad

Innvik prestebustad er frå 1962. Bygget har to etasjar og er på 211 kvm. Bustaden står på tomta til den gamle klokkargarden sentralt i tettstaden Innvik. På tomta ligg også det freda stabburet, som tidlegare stod på den gamle Innvik prestegard. Då Langvin fylkeslandbruksskule i 1962 kjøpte prestegarden blei stabburet flytta nær den nye prestebustaden. Tømmeret i stabburet skal være frå 1500-talet. Det nåverande utsjåande er frå 1740. Stabburet står på ein høgde. Innvendig er taket og den flate himlinga tekket med frodige akantusrankar. Tradisjonen fortel at stabburet tidlegare blei brukt som bustad for biskopen når han besøkte prestegarden.

Innvik kyrkje ligg nære bustaden. Kyrkja har åtte kantar, ei uvanleg planløysing, og blei teikna av Eidsvollsmannen Elling Olsson Valbø (også kjent som Waldbøe) og Lars Sølvberg.

Bispeloftet

I prestegarden i Innvik (gnr./bnr. 125/74 Stryn), er der eit stabbur med dekormåling. Bygningen var kalla "bispeloftet" avdi det tidlegare var bustad for biskopen når han gjesta prestegarden. Presten Finne som virka i Innvik 1708-1740 skal ha bygd loftet om til stabbur kring 1740. Tradisjonene fortel at tømmeret i bygningen kom frå den nedrevne tømmerkyrkja på Skåden, som vart oppført på 1300-talet. Meir truleg er tømmeret frå 1500-talet. Den innvendige dekoren er frå 1600-talet. Då Langvin fylkeslandbruksskule i 1962 kjøpte prestegarden blei stabburet flytta nær den nye prestebustaden (Fjordingen 21.01.1985)