Hitra nye prestebolig, Fillan

Den nye presteboligen ligger på Fillan som er tettsted og administrasjonssenter på Hitra kommune i Sør Trøndelag.