Botne prestebolig

Presteboligen ble oppført 1910-12, har halvannen etasje og blir beskrevet som solid i fondets presteboligrapporter. Den er på 200 m2, har halvannen etasje, horisontal utlektet kledning utvendig og halvvalmet tak.

Botne har vært kirkested siden middelalderen. Botne kirke ble oppført rundt år 1200 og er vigslet til St. Nikolaus.