Andebu prestebolig

1 / 3

Andebu prestegård ligger nordøst for Andebu kirke, som er en steinkirke fra 1100-tallet.

Presteboligen skal være oppført i sogneprest Mikael Crøgers tid rundt 1721. I 1827 inneholdt bygningen en borgstue på venstre side av inngangen og et herreværelse på høyre side. En sidefløy ble oppført i 1852-53 som almuen, kommunen og sognepresten kunne bruke til ulike møter. I 1886 ble boligen oppgradert og istandsatt etter en periode med dårlig vedlikehold. I den forbindelse ble det bygd en veranda på hagefasaden mot sør. Presteboligen har høy aldersverdi og lange tradisjoner som geistlig embetsgård og ble fredet i 1991. Moderniseringer er holdt i gammel stil for å harmonere med aldersverdien. Andebu prestegård har høy kirkelig kulturverdi, og er en av OVFs prioriterte kulturminneboliger.