Per­son­ver­n­er­klæ­ring

Behandling av personopplysninger i Opplysningsvesenets fond

Org.nr. 970 955 569 til Opplysningsvesenets fond

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil OVF behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysningene vi behandler, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte OVF’s personvernombud Jorunn Høidahl Høiseth e-post @Jorunn Høidahl Høiseth

1. Grunnlag og formålet med Ovf’s behandling av personopplysninger

OVF behandler personopplysninger hovedsakelig for å besvare søknader og henvendelser knyttet til areal- og festeforvaltningen fra våre kunder. Personopplysningene vil i disse tilfellene stort sett bestå av navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingsgrunnlaget for dette er personopplysningsloven § 1, jf. personvernforordningen artikkel 6 b ved at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i, eller for å gjennomføre tiltak på dine anmodning før en avtaleinngåelse knyttet til dette. For våre tjenester knyttet til areal- og festeforvaltningen der kontakten med oss skjer via et webskjema (bl.a. innløsning av festetomt, overføring av festerett og leie/bruk av areal) viser vi også til Personvernerklæring for elektroniske skjermdialoger fra vår leverandør ACOS AS. Denne personvernerklæringen vil dukke opp automatisk som en egen fane når du starter utfyllingen av
webskjemaet. OVF behandler også personopplysninger i forbindelse med rekruttering til nye stillinger hos oss. Behandlingsgrunnlaget for dette er personopplysningsloven § 1, jf. personvernforordningen artikkel 6 a ved at du gir ditt samtykke til behandlingen. For denne behandlingen viser vi til personvernerklæringen fra vår leverandør Jobb Norge AS. Denne vil automatisk dukke opp som en
egen fane når du starter søknadsprosessen. OVF’s historiske papirarkiv er i sin helt vurdert som arkivverdig.


2. Bruk av nettstedet www.ovf.no

Som de fleste nettsteder bruker www.ovf.no Google Analytics (GA) for å spore brukerinteraksjon. Vi bruker denne informasjonen for å se hvor mange som besøker nettstedet vårt, for bedre å forstå hvordan de finner og bruker våre nettsider, og for å se deres reise gjennom nettstedet. Selv om GA registrerer data som din geografiske plassering, enhet, nettleser og operativsystem, identifiserer
ingen av disse opplysningene deg personlig til oss. IP-adresser som samles inn av GA anonymiseres og kan ikke brukes for å identifisere deg som bruker.

Deaktivering av informasjonskapsler i nettleseren vil stoppe GA fra å spore ditt besøk på sider innenfor denne nettsiden. Les mer om Google Analytics på www.google.com/analytics


3. Utlevering av personopplysninger til andre


Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et rettslig grunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

OVF bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.


4. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes i utgangspunktet når avtalen og alle plikter som følger av at avtaleforholdet er oppfylt.


5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no
For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte OVF’s personvernombud. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss.


6. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Informasjon om dette ligger på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no