Jubi­le­ums­ma­ga­sin

Opplysningsvesenets fond (OVF) ble opprettet i 1821, og har gjennom 200 hatt stor betydning for kirke, skole, landbruk og kulturarv i landet. Jubileumsmagasinet speiler både viktige deler av denne historien og OVFs aktive bidrag til samfunnsbyggingen i nyere tid.