Overføring og innløsing av festet tomt

Hvis du skal selge huset ditt må festeretten overføres til den som kjøper. Når du innløser en festet tomt kjøper du tomten slik at du blir eier av den.

Når og hvis du skal selge boligen din, eller annen bygning på festet grunn, må festeretten overføres til kjøperen. I festekontrakten står det om bortfester da har mulighet til å regulere festeavgiften ved en slik transaksjon. Bruker du en eiendomsmegler kan du få hjelp til å tilrettelegge dette på en slik måte at dette er godt dokumentert i salgsprosessen for potensielle kjøpere.

I forbindelse med overføring av festerett skal bortfester godkjenne ny fester, det skal også betales et administrasjonsvederlag.

Innløsing av festet tomt

Etter tomtefesteloven har de fleste festere av bolig- og fritidshus rett til å innløse den festede tomten, altså kjøpe den, hvert annet eller hvert tiende år. Det er i loven to modeller for hvordan verdien på tomten beregnes:

  • Du kan enten kjøpe tomten til en pris tilsvarende 25 ganger den årlige festeavgiften, oppregulert etter festeavtalens bestemmelser på innløsningstiden.
  • Innløsingssummen kan alternativt settes til 40 % av tomtens markedsverdi.

Det er bortfester som velger hvilket av de to alternativene som skal legges til grunn. Partene kan også fritt bli enige om innløsning på andre vilkår.

Ved innløsning vil det i tillegg til selve innløsningssummen påløpe kostnader i forbindelse med fradeling, tinglysing ol. og et administrasjonsvederlag til grunneier. Innløsning etter tomtefesteloven er ekspropriasjon og bortfester skal ideelt sett ikke påføres kostnader ved transaksjonen.

Ønsker du å innløse en festet tomt, kan du gjøre det gjennom webskjema på vår Kontakt oss side eller direkte her   

Skriv ut