Innholdet i festekontrakten

Festekontraktene kan være forskjellige, men mye er også felles i Ovfs kontrakter. Her får du en oversikt over det viktigste innholdet.

Klausuler du bør merke deg

De viktigste klausulene for de fleste festere er de som gjelder varighet, reguleringsbestemmelsene, retten til overføring, endringer av areal, og eventuelle særskilte bestemmelser. De særskilte bestemmelsene er bestemmelsene som ikke er en del av det opprinnelige trykte formularet, de er som oftest skrevet inn med maskin eller for hånd.

Periode og løpetid

De fleste festekontraktene gjelder for 99 år, men noen gjelder for andre tidsrom, f.eks. 80 eller 50 år. Noen kontrakter har ikke bestemmelser om varighet, da er de enten kontrakter på oppsigelse eller evigvarende, det må tolkes i det konkrete tilfellet.

Størrelse

De fleste festekontrakter har angitt størrelsen på festetomten da kontrakten ble inngått. I tillegg kan det ha skjedd tillegg eller avståelser i størrelsen i løpet av festetiden. Festetomtens størrelse kan ha betydning for tomtens verdivurdering.

Regulering og verdifastsettelse

I festekontrakten er det angitt hvor ofte ordinær regulering av festeavgiften skal skje. Det er vanligmed 10, 20 eller 25 års mellomrom. Det også angitt hvordan den nye festeavgiften skal beregnes når den reguleres. De fleste av Opplysningsvesenets fonds festekontrakter reguleres med utgangspunkt i tomtens markedsverdi, og med en prosentvis avkastning av denne.

Endringer i kontrakten

Mange festekontrakter har en lang historikk og det skjer endringer og oppdateringer i kontrakten. Det er viktig at du ikke tar for gitt alle opplysninger i et gammelt festekontraktsdokument.

Skriv ut