Siljan prestebolig Foto: Ovf

Salg og utleie

Opplysningsvesenets fond har presteboliger i hele landet som både kan være til salgs eller til utleie. Det kan dreie seg om enkeltstående boliger i et boligfelt, eller boliger på et prestegårdstun, gjerne i kortere eller lengre avstand til en kirke eller kirkegård.   

Våre boliger til leie ligger også ute på finn.no 

Hå prestebolig er til utleie

Lærdal prestebolig er til utleie

Meldal prestebolig er til utleie

S A L G

Gjennom vår egen fane: Prestebolig, kan man ved filtrering finne presteboliger til salgs.

Østre Gausdal er til salgs 

Hyllestad prestebolig er til salgs 

Tolga prestebolig er til salgs

Hjelmeland prestebolig er til salgs   

_______________________________________________________

Følg med på nettsidene Ovf.no når det gjelder salg og utleie av Ovfs presteboliger .

Skriv ut