Meldal prestebolig Foto: Ovf

Salg og utleie

Opplysningsvesenets fond har presteboliger i hele landet som både kan være til salgs eller til utleie. Det kan dreie seg om enkeltstående boliger i et boligfelt, eller boliger på et prestegårdstun, gjerne i kortere eller lengre avstand til en kirke eller kirkegård.   

U T L E I E

  • Vi har for tiden ingen presteboliger til utleie

 

S A L 

Hisøy prestebolig er til salgs 

Gjennom vår egen fane - Prestebolig - kan man ved filtrering finne presteboliger til salgs.

Følg med på denne siden for å få med deg salg og utleie av OVFs presteboliger.

Skriv ut