Rollag prestebolig
Rollag prestebolig desember 2016. Foto: Ovf.

Rollag prestebolig

Rollag prestegård ligger i Numedal, 250 meter øst for Rollag Stavkirke.   Den nære tilknytningen til stavkirken setter presteboligen i en viktig kulturhistorisk sammenheng og vi vet at det har vært kontinuitet av prester som har bodd på prestegårdens eiendom siden middelalderen. Den nåværende prestebolig er den siste i rekken av flere  Hovedbygningens søndre del skal være bygget i 1633, mens Nils Anders Vendel var prost, men etter en større ombygning i 1840 fikk huset dagens preg. Den nordre stue er koblet til og er antagelig fra den tid. Våningshuset er et laftet tømmerhus med stor rommelighet og med flere avdelte rom i andre etasje. Huset har en vinkelfløy utfra  baksiden. I 2016 bekostet Ovf en tiltrengt garasje for prestens virke og tjenstegjøring i sognet ( Veggli og Rollag)       

Prestegården er en del av et fredet anlegg hvor seks bygninger ble fredet av Riksantikvaren i 1991, fire av bygningene er i Ovfs eie:

  • hovedbygningen med en liten kjerne fra 1633 
  • den røde bispestua  1720
  • stor stabburet
  • veslestabburet
  • ------------------------
  • stabbur
  • garasjen, som opprinnelig var badstue (korntørke).

Presteboligen ble rehabilitert i 2013.  Den såkalte bispestua har to rom og skal være oppført rundt 1720. Begge stabburene har innkledde svalganger, er utsmykket med profiler og har inskripsjoner. Storeburet er et to-etasjes stabbur med innkledde svalganger utenfor overetasjen på begge sider og foran begge etasjer på frontfasaden. Pilastrene på frontfasadaen har tulipanmotiv og gavlen har et monogram med årstallet 1719 på. Vesleburet er et en-etasjes stabbur av laftet tømmer med innkledd sval foran inngangsdøren og gavlen har innskripsjonen "ANNO / 1720 / AASF / IPD". Gårdsbruket ligger bakenfor og er utskilt.

Les reportasjen :  Da garasjen kom til Rollag prestegård