Ramnes prestebolig
Ramnes prestebolig.

Ramnes prestebolig

Ramnes prestegård ligger i Re kommune i Vestfold. Den ligger halvannen kilometer sørvest for Ramnes kirke, fra 1150. Prestegården og kirken har trolig som denne tradisjoner tilbake til førreformatorisk tid. Både kirken og prestegården var møtested for bygdefolk og embetsstand.

Presteboligen er i dag en sammensatt bygning, hvor den nordre del på langfasaden ble oppført i 1742.

I 1825-26 ble bygningen flyttet noen få meter mot øst, fikk høyere grunnmur og et tilbygg på sørsiden. Presteboligen på en etasje har stående kledning. Det bratte taket og den langstrakte bygningskroppen i tømmer, samt symmetrien i fasaden, gir bygget særpreg. Hovedbygningen ble fredet på grunnlag av sine arkitektoniske kvaliteter og tradisjoner som embetsmanngård.