Flesberg prestebolig
Flesberg prestebolig ligger i Numedal i Buskerud fylke. Foto: Ovf

Flesberg prestebolig

Flesberg prestegård ligger i Numedal, like nord for stavkirken og har et fritt utsyn over bygda. Fire bygninger ble fredet av Riksantikvaren i 1991:

  • Hovedbygningen ble oppført i 1823, etter at den tidligere prestegården fra 1728 brant ned. Det er en bred enetasjes laftet tømmerbygning med halvvalmet tak og med svai på taket som er tekket med lappskifer. På hver gavl er det et tilbygg.
  • Kårstua, ( bårstue)  som ble flyttet til prestegården, ble antagelig oppført rundt 1730. 
  • Stabbur til forpakter
  • Stabbur til prest (1800-tallet)

Anlegget har kulturhistorisk verdi og spiller en viktig rolle i den kirkehistoriske sammenheng for dalen.