Finnøy prestebustad
Finnøy prestebustad i Rogaland. Foto Anne Lise Norheim 2018

Finnøy prestebustad

Finnøy prestegard blei reist i 1876. Her blei den berømte matematikaren Niels Henrik Abel født. I 2009 blei øya, inst i Boknafjorden landfast.