Stadsbygd prestebolig i Rissa
Prestegårdens hovedbygning er en 28 meter lang trønderlån som ble oppført i 1769.

Stadsbygd prestebolig, Rissa

Prestegården ligger i Rissa kommune i Fosen prosti. Hovedbygningen har over inngangsdøra et toppstykke med initialene etter ekteparet, sogneprest og byggherre C.Hveding og hans kone Elisabeth Manzin. De var meget velstående og oppførte trønderlåna i 1769 med tre skorsteiner, flere vinduer og 24 værelser fordelt på to etasjer. Grunnplanet er i hovedsak inntakt. Ved presteskifter er det gjort endringer på bygningen og interiøret, men flere arkitektoniske trekk som opprinnelig listverk og dører er intakt. Etter arkitekttegninger i 1987 ble boligen modernisert og mer tjenlig som prestebolig. Prestegården har en rik historie og har vært et geistlig tyngdepunkt i bygda, og et knutepunkt for impulser fra inn og utland. Det freda på anlegget består av fire bygninger.

  •  Prestegårdslåna
  •  Gulstua fra 1730,
  •  Driftsbygningen fra 1883, leid ut til foreningen Kystens arv
  •  Stabburet fra rundt 1870

 

En ny epoke for Stadsbygd