Øvre Stjørdal prestebolig, Hegra

Øvre Stjørdal prestebolig, Hegra

Øvre Stjørdal prestebolig lå tidligere i Hegra sogn og blir gjerne kalt Hegra prestegard. Prestegårdstunet ligger rett ved Hegra kirke fra 1783. Kirkested og prestegård har tradisjoner tilbake til middelalderen. Hovedbygningen, en to-etasjes tømmerbygning ble reist i 1850. Bygningens grunnplan er i all hovedsak beholdt, og er karakteristisk for sin tid og gir innblikk i en embetsmannsgård.

I tillegg til hovedbygningen er også driftsbygningen fra 1925-29 fredet, og stabburet fra andre halvdel av 1800-tallet. Stabburet er oppført i laftet tømmer over tre etasjer. Stokkene er merket etter å ha vært flyttet og gjennoppført. Driftsbygningen var opprinnelig en vinkelbygning, men er idag redusert til en enkel fløy. Anlegget representerer en geistlig embetsgård med kultur og tradisjoner tilbake til middelalderen.

 

Kirken og prestegården