Stange prestebolig, Ottestad

Stange prestebolig, Ottestad

Stange prestegård på Hedmark ligger tvers overfor Stange kirke fra 1250. Prestegarden har to freda bygninger, et våningshus og et stabbur. Våningshuset er en to-etasjes laftet tømmerbygning i embetsmannstil og det skal være sogneprest Poul Wisnæs som i 1760-årene oppførte den. Bygningen har midtgang og inngangsparti i sveitserstil. I 1970-80 ble huset restaurert og oppgradert innvendig. Stabburet på tunet er antagelig oppført på 1700-tallet. Det har utkraget annen etasje og tre dører mot tunet.

Stange prestegård har lange tradisjoner som geistlig embetsgård fra middelalder til moderne tid.