Øystre Slidre prestebolig
Presteboligen ligger i Volbu i Østre Slidre, Valdres. Foto 2006

Øystre Slidre prestebolig

I 1924 ble presteboligen i Heggenes oppført etter arkitekt Eilif Arnebergs tegninger. Han har tegnet flere presteboliger for Ovf, blant annet  Nedre Eiker og Heddal prestegård i Buskerud. Eilef Arneberg var en yngre bror til Arnstein Arneberg- arkitekten til bla Rådhuset i Oslo.

Presteboligen er oppført i en nyklassistisk stil. Den høyreiste boligen ble utstyrt med et prestekontor med en flott ovnsnisje, stor safe og forstue med garderobe.Boligen som er 16 meter lang fikk tre stuer på rad med en fasade mot haven, og kjøkkenet vendt inn mot tunsiden.  I kjelleren var det avsatt rom for rullebord, matbod og grønnsakbod. I vinkel til boligen ble det mot vest reist en lavere fløy beregnet til sauefjøs og hønsehus.På 20-tallet var sognpresten en øvrighet i bygda, ved siden av lensmannen. Presten skulle bo standsmessig og boligen skulle speile han som en viktig person. Den tjente to formål og var både embetsbolig og et privat hjem for hele familien.

Arkitekttegninger fra 1923 viser at det var veranda med vinduer og dobbeldør mot hagen.

Øystre Slidre prestegård har fremdeles den samme majestetisk beliggenheten med utsikt til Volbu og Volbufjorden. Volbu kirke ligger midt mellom den gamle prestegården Løken (nå i bruk som forsøksgård) og Arnebergs prestegård fra 1923/24. 

Løken forskningsstasjon er den eldste forsøksgården i landbruksdepartementets historien og har 1918 som etableringsår. Landbruksdepartementet leier bygningene av Ovf .