Østre Toten prestebolig, Hoff
Østre Toten prestegard på Lena i Oppland fylke, Hamar bispedømme i 2014. Foto Ovf

Østre Toten prestebolig, Hoff

Østre Toten eller Hoff prestegård ligger på Hovsvangen i Oppland. Byggherre til den to etasjes høye tømmerbygningen var sokneprest Ole Hannibal Hoff som kom til Toten i 1725 og oppførte boligen året etter. I første og andre etasje var det seks værelser, andre etasje for gjester og nedenunder for daglig bruk.  Femti år senere sysselsatte bygningen på  600 kvadratmeter, bestyrinne og ni tjenstejenter. I 1971 ble bygningen oppgradert og romfordeling endret. I 1991 ble den høyreiste bygningen fredet av Riksantikvaren som et anlegg:

Følgende bygninger ble fredet :  

  • Hovedbygningen som ble forlenget i 1827
  • Forpakterboligen fra 1830
  • Stabbur fra 1844
  • En korntørke, trolig fra 1789.

I 2016 begynte arbeidene med nytt sanitæranlegg og isolasjon i presteboligen. Dette stod ferdig i jan/ februar 2017. Prestegården har idag fått innlagt bergvarme, nytt kjøkken og bad og flere vegger er overflatebehandlet. Forpakterboligen har fått nytt tak.