Lesja prestebolig
Lesja prestegård 2013

Lesja prestebolig

Lesja prestegård, Hov fra gammelt av, ligger med gangavstand opp til Lesja kirke. Den er den nest høyestliggende prestegården Ovf eier, og ligger i et værhardt område på 590 moh. Det er kun hovedbygningen som er i daglig bruk. Prestegården består av syv fredede bygninger:

  • Hovedbygning 1822
  • Forpakterbolig med bryggerhus i vinkel til hovedbygningen 1822
  • Stabbur 1821
  • Driftsbygning 1922
  • Vognskjul
  • Smie
  • Tørstue

Små og store hus på prestegården var engang adskilt i to tun, et for folk og et for fe. I dag står den store låven igjen som et  tunskille og et minne fra dette to-tun systemet, som forøvrig var vanlig på mange storgårder i dalføret. Gjennom historien har prestegården også hatt en bygningsmasse fordelt på flere husmannsplasser i området.

Hovedbygningen er fra 1822 og er en toetasjes laftet tømmerbygning med torvtak uten ytterpanel. Forpakterboligen/ drengestuebygning  er bygget med det gamle bygningstømmeret fra den tidligere hovedbygningen. Stabburet fra 1812 er antagelig eldste bygning på tunet. Den store driftsbygningen fra 1922 fungerer som en le-vegg mot vinden fra vest og er oppført i bindingsverk. Vognskjulet er også i bindingsverk og stod ferdig i 1933. Smia og tørrstua fra 1833 står som to portnerhus på hver side av veien ned til tunet, fra kirken. De ble begge restaurert på 80-tallet. Prestegården har egen seter på Sjong, hvor seterlåven i dag er et sportskapell.

Les reportasjen Lesja prestegård- godt kledd i et tøft klima

Ovf har utgitt en bokserie om fem prestegårder, en av disse handler alene om liv og virke på Lesja prestegård.

Prestegårder skilte seg fra andre gårder