Fåberg nye prestebolig

Fåberg nye prestebolig

Fåberg nye prestebolig ble innkjøpt i 2012 og erstatter tjenesteboligen som tidligere var Fåberg prestegård. Fåberg kappelanbolig er også solgt ut av Ovfs portefølje.

Gårdsbruket på Fåberg eies av Ovf og forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv som et forpaktningsbruk.