Brandval prestegårdstun i 2014. Foto Ovf

Brandval prestebolig, Roverud

Langt tilbake i tid var Brandval prestegård kirkegods, så ble gården solgt til private for senere i 1865 å bli kjøpt tilbake, som prestegård. Det nåværende huset ble oppført i to etapper der husets eldste del er fra 1810-20. Opplysningsvesenets fond har oppgraderte presteboligen med jevne mellomrom. I 2014 ble inngangspartiets overbygg reparert og huset ble overflatebehandlet og fikk den mer opprinnelige gylne fargen tilbake. Presteboligen er til salgs.