Brandval prestebolig, Roverud

Opplysningsvesenets fond  oppgraderte presteboligen i 2014 og boligen fikk nytt inngangsparti og ny overflatebehandling. Den gylne husfargen fikk sin renessanse.