Ullensaker prestebolig
Ullensaker prestegårds hovedbygning ble oppført i 1826

Ullensaker prestebolig

Ullensaker prestegård, med opprinnelig navn Ullinshof, ligger 300m sørøst for Ullensaker kirke.

Hovedbygningen er en to-etasjes laftet tømmerbygning oppført i 1826. Huset gjennomgikk i 1896-97 reparasjon og endringer og fikk i den forbindelse nytt tak, nye vinduer og veranda på havesiden, bygningstrekk i sveitserstil. Husets har en midtgang med værelser plassert på hver side av denne. Planløsningen ble endret i forbindelse med modernisering i 1972. Stabburet fra 1898 er det første i sitt slag i Ullensaker med utkraget andre etasje inspirert av nasjonalromantiske strømninger.

Hovedbygningen og stabburet er representative for byggeskikken på embetsmannsgårdene og på større gårder i bygda og de ble fredet i 1992. I 2017 ble bygningen utvendig malt og innvendig oppusset. 

  Foto: Dene Støe 2018