Trøgstad prestebolig
Trøgstad prestebolig ligger i indre Østfold

Trøgstad prestebolig

Trøgstad prestebolig ble oppført mellom 1856-60. Den kombinerte bryggerhus og drengestubygningen fra 1820, som tidligere stod på tunet, er blitt flyttet fra prestegården, men ble gjennoppført i 1926 på Trøgstad Bygdemuseum.

Presteboligen fikk i 1972 en oppgradering innvendig samtidig som den opprinnelige planløsningen ble ivaretatt. Jorda til prestegården er ikke lenger i Ovfs eie.