Trøgstad prestebolig
Trøgstad prestebolig ligger i indre Østfold

Trøgstad prestebolig

Trøgstad prestebolig ble oppført mellom 1856-60. Den kombinerte bryggerhusdrengestubygningen fra 1820 er blitt flyttet fra prestegården. I 1926 ble den gjenoppført på Trøgstad Bygdemuseum. Presteboligen fikk i 1972 en oppgradering innvendig samtidig som den opprinnelige planløsningen ble ivaretatt. Jorda til prestegården er ikke lenger i Ovfs eie. Presteboligen ble utleid til eksterne i 2017.