Hurdal prestebolig

Hurdal prestebolig

Hurdal prestebolig ble oppført i 1837 og fikk en planløsning med midtgang og romfordeling som kjennetegnet prestegårder på den tiden. Riksantikvaren foreslo i 1992 at prestegården ikke skulle fredes, men reguleres til spesialområde bevaring etter Plan- og bygningsloven.