Drøbak prestebolig

Drøbak prestebolig

Drøbak prestebolig ligger på Seiersten i området der prestegården lå. Den ble oppført i begynnelsen av 1900-tallet.