Tveit prestebolig
Tveit prestegård ligger i Vest-Agder. Foto Jan-Tore Egge

Tveit prestebolig

Tveit prestegård ligger i Kristiansand kommune og har Topdalselva og Tveit kirke som nærmeste nabo. Den store lafta hovedbygning ble oppført i 1819-20. På langfasaden har bygningen beholdt noen engelske skyvevinduer, og frem til 1960 hadde bygningen på grunnplanet 10 enkelte rom. I 1884 fikk bygningen et kontorutbygg på vestre gavlvegg. Bislaget i reisverk ved kjøkkensiden gir bygningen særpreg, og skiller den fra andre prestegårder. Prestegården ble fredet av Riksantikvaren i 1991.

Prestegården ligger på et sjarmerende tun og er ledig for utleie.