Siljan prestebolig
Siljan prestebolig. Foto Ovf 2015

Siljan prestebolig

Siljan prestegård stod tidligere på Riksantikvarens liste over fredningsverdige bygninger. I en gjennomgang av fredningskriteriene i 1993 ble Siljan tatt ut av lista siden  kriteriet om en autentisk bygningsmasse ikke var tilstede. I 2015 bor det ikke prest på gården og Ovf leier ut hovedhuset.

Prestegården og tunet på 60-tallet.