Holla prestebolig, Ulefoss
Holla prestegard ligger i Ulefoss.

Holla prestebolig

Holla prestegård ligger nordvest for ruinene etter Holla middelalderkirke og eiendommen har lange tradisjoner som prestegård.Gårdsbruket er utskilt. Presteboligen er trolig bygd på murene etter et tidligere hovudhus.Det ble oppført rundt 1860 og er fredet. Tømmerbygningen er på halvannen etasje, er 23 meter langt og har eldre bygningsdeler inntakt og inngangspartiet er i sveitserstil. Den opprinnelige planløsningen med fire hovedrom på hagesiden er beholdt. Bygningen hadde i tidligere tider en stor hage. En plantegningen fra 1870 viser detaljer til standard hustyper som Sverdrup/ Linstow laget for prestegårder på landet, 30 år tidligere. Presteboligen er til salgs og det er visning 26.09.2018

Stabburet fra 1800- tallet er fredet slik som hovedhuset.