Drangedal prestebolig
Drangedal prestebolig har sin bygningskjerne fra 1776

Drangedal prestebolig

Hovedbygning, sidefløy og stabburet på Drangedal prestegård har blitt vurdert fredet, men etter en revurdering av anlegget i 1991 fant man at prestegården ikke lenger fyller fredningskriteriene som blant annet handler om nærhet til kirken og autensitet i bygningens eksteriør og interiør. Hovedbygningen med sidefløy på Drangedal prestegård har vesentlig nye bygningsmaterialer både innvendig og utvendig. Flere bygninger som har tilhørt prestegården er enten revet eller forflyttet. Den eldste delen av bygningen, som har flere påbygninger, er drengestua. Det blir sagt at dette har vært den opprinnlige gamle presteboligen. Kontakten mellom prestegården og kirken er endret siden ny bebyggelse er kommet i mellom. 

Riksantikvaren har uttalt at Drangedal prestegård blir regulert til spesialområde bevaring etter Plan- og bygningsloven. Bispedømmet sier i en uttalelse for 2015 at de ønsker å beholde boligen for å sikre en presterekruttering til området.      

I 2018 blir Drangedal prestegård  rehablitert av Opplysningsvesenets fond.