Austre Moland prestebolig

Austre Moland prestebolig

Austre Moland prestegård blir gjerne kalt Moland prestegård. Den ble oppført rundt 1870 og ligger tett til kirkegården og kirken Austre Moland, som ble oppført på 1600-tallet. Prestegården og kirken utgjør en helhet.